Pytania i odpowiedzi

POMOC

Polityka prowatności?

Ważne jest dla nas Twoje poczucie bezpieczeństwa w Przystani. Dlatego dbamy ze szczególną troską i starannością również o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Uczestników

Co robimy z danymi?

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jest Fundacja Czyste Serca, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00003144644, NIP 953-25-81-172, Regon 340509453. Dostęp do danych osobowych Uczestników posiadają tylko osoby upoważnione.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane są, tylko w celach związanych z działalnością Przystani: matrymonialną, formacyjną, kulturalną, poradnianą. W ramach działalności formacyjnej i kulturalnej informujemy Uczestników na podane przez nich adresy e-mail o inicjatywach organizowanych lub wspieranych przez Przystań. Wszelkie badania społeczności Uczestników mogą odbywać się tylko za zgodą Administratora, a publikowane wyniki badań nie mogą zawierać danych umożliwiających identyfikację pojedynczych użytkowników. Zbiór danych osobowych Przystani Czystych Serc został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Co to są pliki cookies?

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. 'cookies') na dysku komputera użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. Pliki cookies na Twoim komputerze są przechowywane w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu).

Jaki informacje o Uczestniku publikowane są w Przystani?

Inni Uczestnicy oraz niezarejestrowani użytkownicy Internetu uzyskają o Tobie tylko te informacje, które zdecydujesz się im udostępnić w Przystani, albo w innych sytuacjach związanych z wzajemnym poznawaniem się użytkowników.
Podczas rejestracji w portalu Przystań Czystych Serc wypełniasz ankietę, podając informacje o sobie, przybliżając nieco świat Twoich dobrych upodobań. Dzięki tym informacjom inni Uczestnicy będą mogli już częściowo Ciebie poznać. Wypełnienie ankiety rejestracyjnej pozwoli Tobie również wyjść z charakterystycznej dla Internetu anonimowości, która nie sprzyja budowaniu dojrzałych relacji.
W ankiecie rejestracyjnej nie wymagamy podawania danych poufnych takich jak: NIP, PESEL czy nr i seria dowodu osobistego.
Chronimy Twoją prywatność również poprzez określenie zróżnicowanego dostępu do informacji o Tobie zamieszczonych w Przystani.

Różnica między kontem bezpłatnym, a płatnym?

Osoby zarejestrowane posiadające Konta Bezpłatne lub Konto Aktywne posiadają dostęp do danych w pełnym zakresie, z tym że Konta Aktywne umożliwiają dodatkowo: odbieranie i wysyłanie wiadomości, zamieszczanie tekstów na forum i w innych działach serwisu, zablokowanie części swojego dostępu do informacji, jak również dostępu do informacji o sobie, wybierając odpowiedni status dostępności w wyszukiwarce.

Czy można zrezygnować z usługi i całkowicie usunąć swoje konto?

Każdy może całkowicie zrezygnować z usług oferowanych w portalu, co jest równoznaczne z usunięciem Profilu Uczestnika i Konta Osobistego. Aby dokonać rezygnacji należy napisać na adres [email protected], dopisując w tytule: REZYGNACJA.

angle-up